АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОБСЛУЖВАНИ ОТ ФИРМА ГЕОКОМЕРС ООД гр.Русе

Междуселищен транспорт:

РУСЕ – МАРТЕН – САНДРОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:     6,00; 7,10; 7,50; 8,30; 9,10; 10,20; 11,00; 11,40; 13,00; 13,30; 14,00; 15,00; 16,00; 16,30; 17,00; 18,10; 19,30;  20,30; 21,45.

От Сандрово 4,50; 6,00; 6,30; 7,00; 8,00; 8,40; 9,20; 10,00; 11,20; 12,00; 12,40; 14,00; 14,30; 15,00; 16,00; 17,00; 17,30; 18,00; 19,00; 20,30; 21,20.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе:         6,00; 7,00; 8,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 15,00; 16,00; 17,00 ;18.00; 19.00; 21,00.

От Сандрово:   4,50; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00;11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00.

НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе:         6,00; 7,00; 8,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 21,00.

От Сандрово:        6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00.

РУСЕ – БАСАРБОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:                          5,45;6,30;7,15; 8,00; 9,30; 11,30; 13,30; 15,00; 16,30; 17,30; 18,15; 19,45.

От Басарбово:            6,30; 7,15;8,00; 8,45; 10,15; 12,15; 14,15; 15,45; 17,15; 18,15; 19,00; 20,30.

П Р А З Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

От Русе:                     7,30; 9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,00; 19,30.

От Басарбово:        6,30; 8,15; 10,15; 12,15; 15,15; 17,15; 18,45.

РУСЕ – БЪЗЪН – ВЕТОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:         7,55; 10,00; 12,15; 14,30; 16,30; 17,00; 19,30 .

Подчертаните курсове се изпълняват до ВЕТОВО

От Бъзън:      7,00; 7,15; 8,45; 13,45; 16,15; 18,00.

От Ветово:   11,40.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

От Русе:       7,55; 10,00; 14,30; 17,00.

Подчертаните курсове се изпълняват от ВЕТОВО

От Бъзън:     7,00; 8,45; 16,15 .

От Ветово:  11,40.

РУСЕ – ЧЕРВЕН

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:          6,50; 15,00.

От Червен:     8,30; 16,20.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

От Русе:          6,50; 15,00 .

От Червен:      8,30; 16,20.

РУСЕ – ЯСНРЕБОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:                  7,10; 10,10; 14,45; 17,30; 19,45 . 

От Ястребово:    6,00; 8,50; 11,45; 15,30; 18,30.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

От Русе:                 7,10; 10,10; 17,30; 19,45.

От Ястребово:      6,00;  8,50; 11,40; 18,30.

РУСЕ – СЕСЛАВ

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

Изпълнява се от понеделник до събота

От Русе:          07,00; 13,00; 17,30.

От Сеслав:     05,45; 08,45; 15,30.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

Изпълнява се в неделя

От Русе:        13,00.

От Сеслав:      15,30.

РУСЕ – ЦАР САМУИЛ

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

                         Изпълнява се от понеделник до събота

От Русе:               11,30; 15,00;19,00.

От Цар Самуил:      07,00;13,00;17,00.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

Изпълнява се в неделя

От Русе:                   15,00.

От Цар Самуил:  17,00.

РУСЕ – ЗВЪНАРЦИ

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

Изпълнява се от понеделник до събота

От Русе:                    17,30.

От Звънарци:         05,30.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

Изпълнява се в неделя

От Русе:             13,00.

От Звънарци:      15,00.

РУСЕ – МАЛКО ВРАНОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

                         Изпълнява се от понеделник до събота

От Русе:                           07,00; 13,00; 17,30.

От  Малко Враново:  05,55; 08,55; 15,40.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

Изпълнява се в неделя

От Русе:                             13,00.

От Малко Враново:      15,40.

Градски транспорт:

8 автобусна линия

Дом на културата – Сердика – Афродита –

ул. Стефан Стамболов – кв.Средна кула – Нови гробища и обратно

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЦЕЛОГОДИШНО  / СЪБОТА И НЕДЕЛЯ /

от „Дом на културата”: 8,00; 9,10; 10,40.

от „Ново гробище”: 8,35; 9,45; 11,15.

10 автобусна линия

Дом на културата – Сердика – Афродита – Кауфланд 2 /кв.Дружба 1/ –

кв.Чародейка – Касева чешма – Прелез и обратно

ДЕЛНИЧНО  РАЗПИСАНИЕ

от „Дом на културата”: 5,45; 6,40; 8,30; 9,50; 10,55; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 17,40; 18,40; 19,50.

/курсовете на: 06,40; 8,30; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 18,40. часа се изпълняват до Прелеза/.

от „Касева чешма”: 6,15; 10,20; 11,25; 18,10 .

от „Прелеза”: 7,20; 09,10; 12,35; 14,10;  15,45; 17,00; 19,20.

18 автобусна линия

бл.45 /кв. Дружба 3/ – Охлюва – Централна ж.п. гара –

ПГ по корабостроене – СБА – Сердика – Болница – Товарна гара – Олимп – КАТ и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл. 45”: 5,15; 6,05; 6,40; 7,05; 7,45; 8,15; 8,45; 9,40; 10,00; 10,40; 11,20; 11,45; 12,15; 13,05; 13,30; 13,50; 14,50; 15,50;  16,30; 17,40; 18,30; 19,10;

подчертаните курсове се изпълняват   до „Хиподрум”

от „КАТ”: 6,05; 6,55; 8,35; 9,05; 9,45; 10,30; 11,30; 12,10; 12,35; 13,00; 13,55; 15,00; 15,40; 16,40; 18,30; 19,20.

от „Хиподрум”: 7,30; 7,50; 10,55; 13,55; 17,20;

 / курсовете на : 6,55; 16,40; часа от КАТ минават през спирка „Мара Манева”/

18 автобусна линия

бл.45 /кв. Дружба 3/ – Охлюва – Централна ж.п. гара –

ПГ по корабостроене – СБА – Сердика – Болница – Товарна гара – Олимп – КАТ и обратно

ПРАЗНИЧНО СЪБОТНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл. 45”: 6,40; 7,20; 8,20; 9,00; 10,00; 10,45; 11,40; 12,25; 13,20; 15,00; 15,40; 16,40; 17,35; 18,40; 19,15.

подчертаните курсове се изпълняват   до „Хиподрум”

от „КАТ”: 5,50; 6,30; 7,30; 9,10; 9,50; 11,35;14,10; 15,50;  18,25.

От „Хиподрум”: 8,10; 10,50; 12,30; 14,50; 16,45; 17,50; 19,30.

/ курсовете на: 7,30; 8,10; 14,10; 15,50 часа от КАТ минават през спирка „Мара Манева”/

18 автобусна линия

бл.45 /кв. Дружба 3/ – Охлюва – Централна ж.п. гара –

ПГ по корабостроене – СБА – Сердика – Болница – Товарна гара – Олимп – КАТ и обратно

ПРАЗНИЧНО НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл. 45”: 6,40; 8,20; 10,00; 11,40; 13,20;15,00;  16,40; 18,40.

подчертаните курсове се изпълняват   до „Хиподрум”

от „КАТ”: 5,50; 7,30; 9,10;14,10; 15,50.

От „Хиподрум”:  10,50; 12,30; 17,50; 19,30.

/ курсовете на: 7,30;  14,10; 15,50 часа се изпълняват през спирка „Мара Манева”/

28 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница – Цветница – Дунав мост – кв. Слатина и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

от „Бл.45”: 5,50; 6,40; 6,55; 7,10; 7,50; 8,15; 8,40; 9,40; 10,00; 10,30; 11,10;  11,30; 11,50; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,15; 14,40; 15,40; 16,00; 16,20; 16,55; 17,25; 17,50; 18,30; 18,50; 19,20; 19,40.

/ курсовете на: 5,50; 6,55; 7,50; 9,05; 14,15; 16,55; 18,50 часа се изпълняват до кв. Слатина/.

от „Дунав мост”:  7,20; 7,55; 8,50; 9,10; 10,10; 10,30;11,20; 12,00; 12,15; 12,40;  13,25; 13,40; 14,00; 14,40; 15,30; 16,10; 16,30; 17,00; 18,10; 18,35; 19,05; 19,50; 20,10.

от кв. Слатина: 6,35; 7,35; 8,30; 15,00; 17,40; 19,25.

28 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница – Цветница – Дунав мост – кв. Слатина и обратно

ПРАЗНИЧНО СЪБОТНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл.45”: 5,45; 6,20; 7,00; 7,40; 8,30; 9,05; 10,00; 10,35; 11,20; 12,10; 12,50; 13,30; 14,20; 15,05; 15,50; 16,25; 17,25; 17,45; 18,55.

/ курсовете на: 8,30; 11,20; 14,20; 18,55 часа се изпълняват до кв. Слатина /.

от „Дунав мост”: 6,20; 7,00; 7,40; 8,20; 9,45; 10,40; 11,15; 12,50; 13,30; 14,10; 15,45; 16,30; 17,05; 18,05; 18,25.

от кв. Слатина : 9,15; 12,05; 15,05; 19,35.

28 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница – Цветница – Дунав мост – кв. Слатина и обратно

ПРАЗНИЧНО НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл.45”: 5,45;  7,00; 8,30;  10,00;  11,20; 12,50; 14,20; 15,50; 17,25; 18,55.

/ курсовете на: 8,30; 11,20; 14,20; 18,55 часа се изпълняват до кв. Слатина /.

от „Дунав мост”: 6,20; 7,40; 10,40;  13,30; 16,30; 18,05.

от кв. Слатина : 9,15; 12,05; 15,05; 19,35.

33 автобусна линия

Гара Разпределителна – МОЛ Русе – Олимп – Кауфланд 1 – Оборище – Афродита – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – Джъмбо – ДЗС – Образцов чифлик и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно  разписание от 15 септември до 30 юни

от „Гара Разпределителна”: 5,55; 7,10; 9,20; 11,20; 13,10; 15,50; 18,15.

/ курсовете на: 7,10; 13,10; 15,50 часа се изпълняват през ДЗС/.

от „Образцов чифлик”: 6,30; 8,00; 10,05; 12,05; 13,50; 16,30; 18,45.

33 автобусна линия

Гара Разпределителна – МОЛ Русе – Олимп – Кауфланд 1 – Оборище – Афродита – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – Джъмбо – ДЗС – Образцов чифлик и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Лятно разписание от 01 юли до 14 септември

от „Гара Разпределителна”: 5,55; 7,10; 9,20; 11,20; 15,50; 18,15.

/ курсовете на: 7,10; 15,50 часа се изпълняват  през ДЗС/.

от „Образцов чифлик”: 6,30; 8,00; 10,05; 12,05; 16,30; 18,45.

33 автобусна линия

Гара Разпределителна – МОЛ Русе – Олимп – Кауфланд 1 – Оборище – Афродита – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – Джъмбо – ДЗС – Образцов чифлик и обратно

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Гара Разпределителна”: 7,10; 9,20; 11,20;  15,50; 17,50.

от „Образцов чифлик”: 8,00; 10,05; 12,05; 16,30; 18,30.

23 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

от „Бл45”: 6,32; 7,10; 7,30; 7,55; 8,30; 8,52; 9,05; 9,22; 9,40; 10,22; 16,20; 17,15; 17,20; 17,50; 18,00; 18,20; 19,10.

от ”Дом на културата”: 6,55; 7,35; 7,55; 8,20; 8,50; 9,15; 9,25; 10,00; 10,45; 16,00; 16,55; 17,05; 17,30; 17,42; 18,03; 18,35; 18,50;  19,30.