РАЗПИСАНИЕ

Летни разписания

Изпълнява се  от 01.06. до 14.09

автобусна линия 8

Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, ул. Мария Луиза /ул. П. Хитов/, ул. Ст. Стамболов,  /ул. Борисова

ул. Бозвели, ул. Николаевска/, ул. Св. Дим. Басарбовски, кв. Средна кула, Ново гробище

Часове на тръгване от Дом на културата

Празник: 8,00; 9,10; 10,40

Часове на тръгване от Ново гробище

Празник: 8,35; 9,45; 11,15

автобусна линия № 10

 Дом на културата,  бул. Съединение, бул. Цар Освободител,  бул. Христо Ботев,  бул. Васил Левски,  Касева чешма /Прелеза/

лятно разписание /в сила от 01.06 до 31.10/

Часове на тръгване от „Дом на културата”

Делник: 5,45; 6,40; 8,30; 9,50; 10,55; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 17,40;18,40; 19,50

/подчертаните курсовете се изпълняват до Прелеза/.

Събота: 6,40; 7,40; 8,30; 9,10; 9,50; 10,20; 10,55; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 17,40; 18,10; 18,40; 19,15; 19,50

/ подчертаните курсовете се изпълняват до Прелеза/.

Неделя: 6,40; 8,30; 9,50; 10,55; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 17,40;18,40; 19,50

/ подчертаните курсовете се изпълняват до Прелеза/

Часове на тръгване от „Касева чешма”

Делник: 6,15; 10,20; 11,25; 18,10

Събота: 10,20; 10,50; 11,25; 18,10;19,20

Неделя: 10,20; 11,25; 18,10

Часове на тръгване от „Прелеза”

Делник: 7,20;  9,10; 12,35; 14,10; 15,45; 17,00; 19,20

Събота: 7,20; 8,20; 9,10; 9,50; 12,35; 14,10; 15,45; 17,00; 18,40; 19,50

Неделя: 7,20; 9,10; 12,35; 14,10; 15,45; 17,00; 19,20

автобусна линия № 18

бл.48 – Дружба – Централна гара – СБА –Товарна гара – КАТ/Хиподрум/

Часове на тръгване от бл. 48

Делник – 5,15; 6,05; 6,40; 7,05 ; 7,45 ; 8,15; 8,45; 9,40; 10,00; 10,40; 11,20; 11,45; 12,15; 13,05; 13,30; 13,50; 14,50; 15,50; 16,30;  17,40; 18,30; 19,10

/ Курсовете на : 6,40; 7,05;10,00; 13,05; 16,30;  часа пътуват  до спирка „Хиподрум“/

Събота – 6,40; 7,20; 8,20;  9,00;  10,00; 10,45; 11,40; 12,25; 13,20; 15,00; 15,40; 16,40; 17,35; 18,40; 19,15

/ Курсовете на :7,20;10,00;11,40;12,25;15,40; 16,35;18,40   часа пътуват  до спирка „Хиподрум“/

Неделя6,40; 8,20; 10,00; 11,40 ; 13,20; 15,00; 16,40; 18,40

/ Курсовете на :10,00;11,40;16,40; 18,40 часа пътуват до спирка „Хиподрум“/

Часове на тръгване от КАТ

Делник6,05; 6,55;  7,30; 7,50;  8,35; 9,05; 9,45; 10,30; 10,55; 11,30; 12,10;12,35; 13,00; 13,55; 15,00;15,40; 16,40;  17,20; 18,30; 19,20

/ Курсовете на: 6,55; 16,40 часа преминават през спирка „Мара Манева”/

/ Курсовете на :7,30; 7,50; 10,55; 13,55;17,20  часа тръгват  от  спирка „Хиподрум“/

Събота 5,50; 6,30;  7,30; 8,10; 9,10; 9,50; 10,50; 11,35; 12,30; 14,10; 14,50  ; 15,50; 16,4517,50; 18,25; 19,30

/ Курсовете на:7,30; 8,10; 14,10;15,50  часа преминават през спирка „Мара Манева”/

/ Курсовете на :8,10; 10,50; 12,30;14,50;16,45; 17,50; 19,30  часа тръгват  от  спирка „Хиподрум“/

Неделя 5,50; 7,30;  9,10; 10,50; 12,30; 14,10;  15,5017,5019,30

/ Курсовете на:7,30; 14,10;15,5;  часа преминават през спирка „Мара Манева”/

/ Курсовете на :10,50; 12,30;17,50; 19,30 часа тръгват  от  спирка „Хиподрум“/

автобусна линия № 23

ж. к Дружба-3 /бл.48/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Борисова, ул. К. Иречек, ул. Атанас Буров, ул.Христо Г.Данов, ул.Княжеска, ул.В.Търново, ул.Духовно Възраждане, хотел Рига, ул. Цар Фердинанд, ул. Богдан войвода, ул. Мостова, бул. Съединение, ул. Независимост, Болницата;

Часове на тръгване от Дружба 3, бл. 48

Делник 6,32; 7,10; 7,30; 7,55; 8,30; 8,50; 9,05; 9,25; 9,40; 10,22; 16,20; 17,15; 17,20; 17,50; 18,00; 18,20; 19,10

Часове на тръгване от  Болницата

Делник – 6,55; 7,35; 7,55; 8,20; 8,50; 9,10; 9,25; 10,00; 10,45; 16,00; 16,55; 17,05; 17,30; 17,42; 18,03;18,35; 18,50; 19,30

автобусна линия № 28

ж.к. Дружба-3 /бл.48/, ул. Ст. Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, ул. Плиска /ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, Керос
Часове на тръгване от бл. 48

Делник: 5,50; 6,25; 6,40; 6,55; 7,10; 7,35; 7,50; 8,15; 8,40; 9,00; 9,40; 10,00; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 13,00; 13,30; 13,45; 14,00; 14,15; 14,40; 15,00; 15,40; 16,00; 16,20; 16,35; 16,55; 17,25; 17,50; 18,10; 18,30; 18,50; 19,20; 19,40

/курсовете на: 5,50; 6,55; 7,50; 9,00; 12,10; 14,15; 16,55; 18,50 часа се изпълняват до завод „Керос“/

Събота: 5,45; 6,20; 7,00; 7,40; 8,30 ;9,05; 10,00; 10,35; 11,20;12,10; 12,50; 13,30; 14,20 ; 15,05; 15,50; 16,25; 17,25; 17,45; 18,55; 20,10.

/курсовете на:8,30;11,20;14,20; 18,55 часа се изпълняват до завод „Керос“/

Неделя: 5,45;  7,00;  8,30; 10,00; 11,20; 12,50;  14,20;  15,50; 17,25; 18,55; 20,10

/курсовете на:8,30;11,20;14,20; 18,55 часа се изпълняват до завод „Керос“

Часове на тръгване от Дунав мост

Делник: 6,35; 7,00; 7,20; 7,35;  7,55;  8,10; 8,30; 8,50; 9,10; 9,45;  10,10; 10,30; 11,20; 11,40; 12,00; 12,15; 12,40; 12,55; 13,25; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 17,00;  17,20; 17,40;18,10; 18,35; 18,50; 19,05; 19,25; 19,50; 20,10

/курсовете на:6,35; 7,35; 8,30; 9,45; 12,55; 15,00; 17,40; 19,25 часа се изпълняват от  завод „Керос“/

Събота: 6,20; 7,00; 7,40; 8,20; 9,15 ;9,45; 10,40; 11,15; 12,05; 12,50; 13,30; 14,10; 15,05; 15,45; 16,30; 17,05; 18,05; 18,25; 19,35;  20,45

/курсовете на: 9,15; 12,05; 15,05; 19,35 часа се изпълняват от  завод „Керос“/

Неделя: 6,20; 7,40; 9,15; 10,40;  12,05; 13,30; 15,05; 16,30; 18,05; 19,35;  20,45

/курсовете на: 9,15; 12,05; 15,05; 19,35 часа се изпълняват от  завод „Керос“/

автобусна линия № 33

Гара Разпределителна – бул. „Липник“- бул. „Цар Освободител“ –  Образцов чифлик  – ДЗС

Часове на тръгване от  „Гара Разпределителна”

Делник: 5,55; 7,10; 9,20; 11,20; 15,50; 17,50;  /курсовете на: 7,10;  15,50 часа преминават през ДЗС/

Празник: 7,10; 9,20; 11,20; 15,50; 17,50

Часове на тръгване от „Образцов Чифлик”

Делник: 6,30; 8,00; 10,05; 12,05;16,30; 18,30 /всички курсове преминават през ДЗС/

Празник: 8,00; 10,05; 12,05;  16,30; 18,30 /всички курсове преминават през ДЗС/

автобусна линия

РУСЕ – МАРТЕН САНДРОВО

Автогара Изток –Олимп – Спортна Зала – Сердика – Болница – Русенски Университет „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ – Цветница – Дунав Мост – КТМ – МАРТЕН – САНДРОВО

Часове на тръгване от Автогара Изток“ :

Делник: 6,00;8,00;10,00;12,00;14,00;16,00;18,00

Събота: 6,00;8,00;10,00;12,00;14,00;16,00;18,00

Неделя: 6,00;8,00;12,00;14,00;16,00;18,00

Часове на тръгване от Сандрово :

Делник:5,00;07,00;9,00;11,00;13,00;15,00;17,00;19,00

Събота: 5,00;07,00;9,00;11,00;13,00;15,00;17,00;19,00

Неделя: 5,00;07,00;9,00;13,00;15,00;17,00;19,00

автобусна линия

РУСЕ – БАСРБОВО

Часове на тръгване от Автогара Изток“:

Делник:6,30;8,00;12,30;13,45;17,30;19,00

Събота и Неделя:9,30;9,30;11,30;14,30;16,30;18,00;19,30

Часове на тръгване от Басарбово :

Делник:5,15;7,15;8,45;13,00;14,30;18,10;19,45

Събота и Неделя: 6,30;8,00;10,15;12,15;15,15;17,15;18,45

автобусна линия

РУСЕ – БЪЗЪН – ВЕТОВО

Часове на тръгване от Автогара Изток“ :

За Бъзън:

Делник и Празник:16,30;19,30

Часове на тръгване от Автогара „Изток“ :

За Ветово:

Делник и Празник:10,00

Часове на тръгване от  Бъзън

Делник и Празник: 7,15;18,00

Часове на тръгване от  Ветово

Делник и Празник:11,40автобусна линия

РУСЕ – ЧЕРВЕН

Часове на тръгване от Автогара Изток“ :

Делник и Празник:6,50;15,00

Часове на тръгване от  Червен:

Делник и Празник:8,30;16,20