РАЗПИСАНИЕ

8 автобусна линия

Дом на културата – Сердика – Афродита –

ул. Стефан Стамболов – кв.Средна кула – Нови гробища и обратно

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЦЕЛОГОДИШНО

от „Дом на културата”: 8,00; 9,10; 10,40; 13,50; 15,00.

от „Ново гробище”: 8,35; 9,45; 11,15; 14,25; 15,35.

10 автобусна линия

Дом на културата – Сердика – Афродита – Кауфланд 2 /кв.Дружба 1/ –

кв.Чародейка – Касева чешма – Прелез и обратно

ДЕЛНИЧНО И ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

влиза в изпълнение от 01 Ноември до 28/29 Февруари

Зимно разписание

от „Дом на културата”: 5,45; 6,45; 8,00; 9,20; 10,50; 11,55; 13,25; 15,05; 16,20; 17,40; 19,15.

/курсовете на: 8,00; 11,55; 15,05; 17,00 часа се изпълняват до Прелеза/.

от „Касева чешма”: 6,15; 7,15; 9,50; 11,25; 14,00; 17,00; 19,45.

от „Прелеза”: 8,40; 12,35; 15,45; 18,20.

10 автобусна линия

Дом на културата – Сердика – Афродита – Кауфланд 2 /кв.Дружба 1/ –

 кв.Чародейка –Касева чешма – Прелез и обратно

ДЕЛНИЧНО И ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

влиза в изпълнение от 01 Март до 31 Октомври

Лятно разписание

от „Дом на културата”: 5,45; 6,40; 7,40; 8,30; 9,10; 9,50; 10,20; 10,55; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 17,40; 18,10; 18,40; 19,15; 19,50.

/курсовете на: 6,40; 7,40; 8,30; 9,10; 11,55; 13,30; 15,05; 16,20; 18,10; 19,15 часа се изпълняват до Прелеза/.

от „Касева чешма”: 6,15; 10,20; 10,50; 11,25; 18,10; 19,20.

от „Прелеза”: 7,20; 8,20; 9,10; 9,50; 12,35; 14,10; 15,45; 17,00; 18,40; 19,50.

18 автобусна линия

бл.45 /кв. Дружба 3/ – Охлюва – Централна ж.п. гара –

ПГ по корабостроене – СБА – Сердика – Болница – Товарна гара – Олимп – КАТ и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл. 45”: 5,15; 6,05; 6,30; 6,55; 7,20; 7,45; 8,10; 8,35; 9,00; 9,40; 10,05; 10,30; 10,55; 11,20; 11,45; 12,10; 12,35; 13,00; 13,25; 13,50; 14,15; 14,50; 15,15; 15,50; 16,15; 16,30; 16,55; 17,30; 17,55; 18,20; 18,45; 19,10; 19,35.

/ курсовете на: 7,20; 9,00; 12,35; 17,30; 19,10 часа минават през спирка „Мара Манева”/

от „КАТ”: 6,05; 6,30; 6,55; 8,10; 8,35; 9,00; 9,40; 10,05; 10,30; 11,20; 11,45; 12,10; 12,35; 13,00; 13,25; 14,15; 15,00; 15,25; 15,40; 16,05; 16,40; 17,05; 17,45; 18,20; 18,45.

от „Хиподрум”: 7,20; 7,45; 10,55; 13,50; 17,20; 19,35.

18 автобусна линия

бл.45 /кв. Дружба 3/ – Охлюва – Централна ж.п. гара –

ПГ по корабостроене – СБА – Сердика – Болница – Товарна гара – Олимп – КАТ и обратно

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл. 45”: 6,40; 7,20; 8,20; 9,00; 10,00; 10,45; 11,40; 12,25; 13,20; 15,00; 15,40; 16,40; 17,35; 18,40; 19,15; 20,20.

/ курсовете на: 6,40; 8,20; 10,00; 11,40; 13,20; 15,00; 16,40; 18,40 часа минават през спирка „Мара Манева”/

от „КАТ”: 5,50; 6,30; 7,30; 8,10; 9,10; 9,50; 10,50; 11,35; 12,30; 14,10; 14,50; 15,50; 16,45; 17,50; 18,25; 19,30.

От „Хиподрум”: 8,10; 10,50; 12,30; 14,50; 16,45; 17,50; 19,30.

28 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница – Цветница – Дунав мост – кв. Слатина и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

влиза в изпълнение от 01 Юли до 31 Август

Лятно разписание

от „Бл.45”: 5,50; 6,25; 6,40; 6,55; 7,20; 7,45; 8,08; 8,45; 9,05; 9,35; 9,55; 10,20; 10,35; 11,00; 11,15; 11,35; 12,00; 12,15; 12,45; 13,00; 13,15; 13,45; 14,00; 14,15; 14,45; 15,10; 15,35; 15,50; 16,22; 16,45; 17,10; 17,25; 17,55; 18,10; 18,30; 18,50; 19,20; 19,35; 19,50; 20,25.

/ курсовете на: 5,50; 6,55; 7,45; 9,05; 12,00; 14,15; 16,45; 18,50 часа се изпълняват до кв. Слатина/.

от „Дунав мост”: 7,05; 7,20; 8,10; 8,48; 9,20; 10,15; 10,30; 11,00; 11,10; 11,40; 11,55; 12,15; 12,40; 12,55; 13,25; 13,40; 13,55; 14,25; 14,40; 15,25; 15,50; 16,10; 16,30; 17,00; 17,55; 18,10; 18,35; 18,50; 19,05; 20,00; 20,15; 20,30; 21,00.

от кв. Слатина: 6,35; 7,35; 8,30; 9,50; 12,40; 15,00; 17,30; 19,40.

28 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница – Цветница – Дунав мост – кв. Слатина и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Влиза в изпълнение от 01 Септември до 30 Юни

Зимно разписание

от „Бл.45”: 5,50; 6,25; 6,40; 6,55;7,10;7,35;7,50;8,15;8,40;9,00;9,40;10,00;10,30;

10,50;11,10;11,30;11,50;12,10;12,30;13,00;13,30;13,45;14,00;14,15;14,40;15,00;

15,40;16,00;16,20;16,35;16,55;17,25;17,50;18,10;18,30;18,50;19,20;19,40;20,20.

/ курсовете на: 5,50; 6,55; 7,50; 9,00; 12,10; 14,15; 16,55; 18,50 часа се изпълняват до кв. Слатина /

от „Дунав мост”: 7,00; 7,20;7,55;8,10;8,50;9,10;10,10;10,30;11,20;11,40;12,00;

12,15;12,40;13,25;13,40;14,00;14,20;14,40;15,30;15,50;16,10;16,30;17,00;17,20;

18,10;18,35;18,50;19,05;19;50;20,10;20.50.

от кв. Слатина: 6,35; 7,35; 8,30; 9,45; 12,55; 15,00; 17,40; 19,25.

28 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница – Цветница – Дунав мост – кв. Слатина и обратно

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Бл.45”: 5,45; 6,20; 7,00; 7,40; 8,30; 9,05; 10,00; 10,35; 11,20; 12,10; 12,50; 13,30; 14,20; 15,05; 15,50; 16,25; 17,25; 17,45; 18,55; 20,10.

/ курсовете на: 8,30; 11,20; 14,20; 18,55 часа се изпълняват до кв. Слатина /.

от „Дунав мост”: 6,20; 7,00; 7,40; 8,20; 9,45; 10,40; 11,15; 12,50; 13,30; 14,10; 15,45; 16,30; 17,05; 18,05; 18,25; 20,45.

От кв. Слатина : 9,15; 12,05; 15,05; 19,35.

33 автобусна линия

Гара Разпределителна – МОЛ Русе – Олимп – Кауфланд 1 – Оборище – Афродита – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – Джъмбо – ДЗС – Образцов чифлик и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Гара Разпределителна”: 5,55; 7,10; 9,20; 11,20; 13,20; 15,55; 18,00; 19,20.

/ курсовете на: 7,10; 13,25; 15,55 часа минават през ДЗС/.

от „Образцов Чифлик”: 6,30; 8,00; 10,05; 12,05; 13,55; 16,30; 18,40; 20,00.

33 автобусна линия

Гара Разпределителна – МОЛ Русе – Олимп – Кауфланд 1 – Оборище – Афродита – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – Джъмбо – ДЗС – Образцов чифлик и обратно

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Зимно и лятно разписание

от „Гара Разпределителна”: 7,10; 9,20; 11,20; 13,20; 15,55; 18,00; 19,20.

от „Образцов Чифлик”: 8,00; 10,05; 12,05; 13,55; 16,30; 18,40; 20,00.

23 автобусна линия

Бл.45/Дружба 3/ – бл. 10 /Дружба 3/ – Кауфланд 2 /Дружба 1/ – КООП пазар – Сердика – Болница и обратно

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

от „Бл45”: 6,32; 7,10; 7,30; 7,55; 8,30; 8,52; 9,05; 9,22; 9,40; 10,22; 16,20; 17,15; 17,20; 17,50; 18,00; 18,20; 19,10.

от ”Дом на културата”: 6,55; 7,35; 7,55; 8,20; 8,50; 9,15; 9,25; 10,00; 10,45; 16,00; 16,55; 17,05; 17,30; 17,42; 18,03; 18,35; 18,50;  19,30.

Русе – Мартен – Сандрово

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

от Русе: 6,00;7,10; 7,50;9,10; 11,00;11,40;13,30;14,00;16,00; 17,30;18,10; 19,30,20,30;22,30.

от Сандрово: 4,50;6,00; 7,00;8,00; 8,40;10,00; 12,00;12,40; 14,30;15,00;17,00; 18,30; 20,20;21,20.

СЪБОТНО РАЗПИСАНИЕ

от Русе: 6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 18,00; 20,00.

от Сандрово: 5,00; 7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 19,00; 21,00.

НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ

от Русе: 6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 18,00; 20,00.

от Сандрово: 7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 19,00; 21,00.

Русе – Басарбово

ДЕЛНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

от Русе: 6,00; 6,30; 8,00; 8,30; 12,30; 13,30; 15,30; 17,00; 17,30; 19,00.

от Басарбово: 5,00; 7,00; 7,30; 9,00; 9,30; 13,30; 14,30; 16,30; 18,00; 18,30;20,00.

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ

от Русе: 6,30; 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

от Басарбово: 7,30; 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30; 21,00.