АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОБСЛУЖВАНИ ОТ ФИРМА ГЕОКОМЕРС ООД гр.Русе

Междуселищен транспорт:

РУСЕ – МАРТЕН – САНДРОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:    6,00; 7,10; 7,50; 8,30; 9,10; 10,20; 11,00; 11,40; 13,00; 13,30; 14,00; 15,00; 16,00; 16,30; 17,00; 18,10; 19,30; 20,30; 21,45.

От Сандрово 4,50; 6,00; 6,30; 7,00; 8,00; 8,40; 9,20; 10,00; 11,20; 12,00; 12,40; 14,00; 14,30; 15,00; 16,00; 17,00; 17,30; 18,00; 19,00; 20,30; 21,20.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе:   6,00; 7,00; 8,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 15,00; 16,00; 17,00 ;18.00; 19.00; 21,00.

От Сандрово:   4,50; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00;11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00.

НЕДЕЛНО РАЗПИСАНИЕ

От Русе:         6,00; 7,00; 8,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 21,00.

От Сандрово:        6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00.

РУСЕ – БАСАРБОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:                          5,45;6,30;7,15; 8,00; 9,30; 11,30; 13,30; 15,00; 16,30; 17,30; 18,15; 19,45.

От Басарбово:            6,30; 7,15;8,00; 8,45; 10,15; 12,15; 14,15; 15,45; 17,15; 18,15; 19,00; 20,30.

П Р А З Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

От Русе:                     7,30; 9,30; 11,30; 14,30; 16,30; 18,00; 19,30.От Басарбово:        6,30; 8,15; 10,15; 12,15; 15,15; 17,15; 18,45.

РУСЕ – БЪЗЪН – ВЕТОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:         7,55; 10,00; 12,15; 14,30; 16,30; 17,00; 19,30 .

Подчертаните курсове се изпълняват до ВЕТОВО

От Бъзън:      7,00; 7,15; 8,45; 13,45; 16,15; 18,00.

От Ветово:   11,40.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

От Русе:       7,55; 10,00; 14,30; 17,00.

Подчертаните курсове се изпълняват от ВЕТОВО

От Бъзън:     7,00; 8,45; 16,15 .

От Ветово:  11,40.

РУСЕ – ЧЕРВЕН

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:          6,50; 15,00.

От Червен:     8,30; 16,20.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

От Русе:          6,50; 15,00 .

От Червен:      8,30; 16,20.

РУСЕ – ЯСНРЕБОВО

Д Е Л Н И Ч Н О   Р А З П И С А Н И Е

От Русе:                  7,10; 10,10; 14,45; 17,30; 19,45 . 

От Ястребово:    6,00; 8,50; 11,45; 15,45; 18,30.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

СЪБОТА

От Русе:                 7,10; 10,10; 17,30; 19,45.

От Ястребово:      6,00;  8,50; 11,40; 18,30.

П Р А З Н И Ч Н И   Р А З П И С А Н И Я

 НЕДЕЛЯ

От Русе:                 7,10; 10,10; 17,30.

От Ястребово:      8,50; 11,40; 18,30.